Kierunek Optyka na WPPT utworzony!


Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki informuje, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził zgodę na prowadzenie przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Optyka.

 


Powyższa decyzja Ministra NiSW powoduje, że od roku akademickiego 2011/2012 zostaje utworzony kierunek Optyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, oraz powstaną studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Optyka w ramach następujących specjalności:

 

  1. siedmiosemestralne studia pierwszego stopnia – specjalności Inżynieria Optyczna i Optyka Okularowa – absolwenci otrzymają tytuł zawodowy inżyniera,
  2. trzysemestralne studia drugiego stopnia na specjalnościach: Inżynieria Optyczna – absolwenci otrzymają tytuł zawodowy magistra inżyniera i czterosemestralne studia drugiego stopnia na specjalności Optometria – absolwenci otrzymają tytuł zawodowy magistra.

Na wniosek Władz Wydziału podstawowy nabór rekrutacyjny na kierunek Optyka rozpocznie się w 2012 roku:

  1. rekrutacja zimowa 2011/2012 – na studia drugiego stopnia na specjalności Inżynieria Optyczna,
  2. rekrutacja letnia 2012 – na studia pierwszego stopnia na wszystkie specjalności oraz na specjalność Optometria na studiach drugiego stopnia.

W związku z licznymi pytaniami informujemy również, że kandydaci na studia, którzy w wyniku przeprowadzanego aktualnie naboru rekrutacyjnego dostali się na kierunek Fizyka Techniczna, będą mieli możliwość przeniesienia się na unikatowy i pierwszy powstały na polskich uczelniach nowy kierunek Optyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, i kontynuacji na nim studiów. W praktyce oznacza to, że studenci zostaną przypisani (staną się studentami tego kierunku) pod koniec pierwszego roku studiów (po dokonanym wyborze specjalności), a studenci drugiego stopnia specjalności Optometria – po pierwszym semestrze studiów.

Dodatkowe informacje