Zespoły naukowe

Grupa Optyki Światłowodów

http://www.fog.pwr.edu.pl

Światłowód...

...jest jednym z ważniejszych wynalazków XX wieku. Zaproponowana w roku 1966 przez Charlsa Kao idea (uhonorowana Nagrodą Nobla w 2009 r.) wykorzystania szklanego włókna do przesyłania informacji wywarła ogromny wpływ na rozwój telekomunikacji i przyczyniła się bezpośrednio do rewolucji teleinformatycznej, która odbywa się na naszych oczach. Jednym z jej skutków jest upowszechnienie Internetu, co przyśpiesza proces globalizacji w różnych dziedzinach, a także ułatwia codzienne życie np. dostępności edukacji. Od początku lat 80-tych, co kilka lat pojawiała się nowa generacja systemów transmisyjnych o szybkości przesyłu przewyższającej przynajmniej o rząd systemy poprzednie. Możliwości rozwoju telekomunikacji optycznej są wciąż duże i nic nie wskazuje na to, aby mogły wyczerpać się w najbliższych latach.

 

Czytaj więcej...

Grupa Optyki Nieciągłości Fazowych

http://www.sog.if.pwr.wroc.pl

Zgodnie z nazwą „Grupa Optyki Nieciągłości Fazowych” w centrum naszych zainteresowań leżą nieciągłości w rozkładzie fazy pola elektromagnetycznego, w szczególności w zakresie fal optycznych (od podczerwieni do nadfioletu). Rysunek z lewej strony pokazuje rozkład fazy w przekroju wiązki świetlnej przenoszącej nieciągłość typu wir optyczny. Każdy kolor odpowiada innej wartości fazy fali świetlnej.  Linie równej fazy zbiegają się do punktu, w którym faza nie jest określona jednoznacznie – jest to punkt nieciągłości fazowej. W przestrzeni punkt staje się linią – linią nieciągłości fazowej. Rysunek z prawej pokazuje powierzchnię równej fazy fali z wirem optycznym – tzw. powierzchnię falową. Powierzchnia ta ma charakterystyczny kształt śruby – stąd nazwa wir optyczny. Linia biegnąca wzdłuż osi tej śruby jest linią nieciągłości fazowej.

Czytaj więcej...

Grupa Optyki Widzenia

http://www.vog.if.pwr.wroc.pl/

 

Ludzkie oko pasjonuje nie tylko lekarzy okulistów, ale też inżynierów. Jego funkcje optyczne oraz zachodzące wewnątrz procesy są wciąż nie do końca poznane.

W Zespole Optyki Widzenia prowadzimy badania naukowe dotyczące właściwości oka ludzkiego, jak również aktywności układu sercowo-naczyniowego i jego zależności z dynamiką gałki ocznej.

Czytaj więcej...