Laboratorium Optyki Światłowodów

Zakres działalności

Laboratorium Optyki Światłowodów zajmuje się:

 • modelowaniem i charakteryzacją światłowodów i elementów światłowodowych do zastosowań czujnikowych i nieliniowych, w tym światłowodów fotonicznych
 • modelowaniem i charakteryzacją planarnych struktur falowodowych
 • rozwijaniem metod numerycznych do modelowania struktur falowodowych
 • rozwijaniem metod pomiarowych do charakteryzacji światłowodów i falowodów planarnych
 • modelowaniem i charakteryzacją światłowodowych siatek Bragga i siatek długookresowych do zastosowań czujnikowych
 • budowaniem czujników światłowodowych do pomiaru różnych parametrów fizycznych (temperatury, wydłużenia, ciśnienia hydrostatycznego)

 

 

Oferta badawcza

W Laboratorium Optyki Światłowodów można przeprowadzać następujące badania:

 • pomiary parametrów transmisyjnych szklanych i polimerowych światłowodów  i falowodów (tłumienie, straty zgięciowe, właściwości polaryzujące, dyspersja chromatyczna, apertura numeryczna, efektywna średnica modów)
 • pomiary dwójłomności fazowej i grupowej w światłowodach i falowodach różnych typów
 • pomiary czułości światłowodów, siatek Bragga oraz siatek długookresowych zapisanych we włóknach światłowodowych na różne czynniki zewnętrzne (temperaturę, ciśnienie hydrostatyczne, wydłużenie, nacisk)
 • pomiary rozkładu współczynnika załamania i resztkowych naprężeń termicznych w preformach  światłowodowych  i światłowodach
 • pomiary parametrów sprzęgaczy światłowodowych, tłumienia kabli oraz złącz różnych typów
 • modelowanie parametrów transmisyjnych i czujnikowych światłowodów i falowodów różnych typów


Stanowiska badawcze/aparatura


Stanowiska badawcze:

 • charakteryzacja włókien dwójłomnych, w tym pomiar fazowej i grupowej dwójłomności modowej (polaryzacyjnej dyspersji modowej) oraz ich podatności na różne czynniki zewnętrzne
 • pomiar tłumienia, strat zgięciowych oraz długości fali odcięcia modów wyższych rzędów w światłowodach standardowych i specjalnych
 • pomiar apertury numerycznej i efektywnej średnicy modów
 • pomiar dyspersji chromatycznej metodą interferencyjną
 • pomiary rozkładu współczynnika załamania oraz resztkowych naprężeń w preformach światłowodowych i włóknach
 • pomiary podatności efektywnego współczynnika załamania, czułości polarymetrycznej oraz czułości siatek Bragga i siatek długookresowych na czynniki zewnętrzne (temperaturę, rozciąganie i ciśnienie hydrostatyczne, nacisk boczny)
 • wytwarzanie długookresowych siatek w światłowodach różnych typów przy pomocy lasera CO2


Aparatura:

 • spawarka światłowodowa firmy Power Technology
 • spawarka światłowodowa firmy Ericsson (FSU 995 PM)
 • światłowodowy analizator stanu polaryzacji firmy Hewlett-Pacard (8509B)
 • optyczny analizator widma firmy Ando (AQ6317B)
 • spektrometry firmy Ocean Optics ( USB 4000 i NIR-512)
 • reflektometr firmy Ando (mini-OTDR AQ7220B)
 • stabilizator temperatury firmy Haake (C41, N6)
 • kamera Vidicon firmy Hamamatsu (C2400)
 • kamery CCD - VIS i NIR
 • sprzęgacze i cyrkulatory światłowodowe
 • źródła światła
 • lasery gazowe He-Ne (Melles Griot)
 • laser przestrajalny He-Ne – Thorlabs
 • laser CO2 o mocy 30 W firmy Coherent (C30-L)
 • diody laserowe półprzewodnikowe 830nm, 850nm, 1300nm, 1310nm, 1500nm
 • przestrajalny laser 1520-1570  i źródło ASE firmy Expo
 • diody superluminescencyjne (SLD) firmy Superlum i Anritsu (długości fali świetlnej 679nm, 779nm, 822nm, 935nm, 1056nm, 1190nm, 1274nm, 1391nm)
 • lampy halogenowe i xenonowe
 • stoły optyczny z aktywnym systemem tłumienia drgań
 • detektory jednokanałowe (diody półprzewodnikowe, fotopowielacze)
 • pakiety oprogramowania do obliczeń naprężeń i charakterystyk propagacyjnych struktur falowodowych metodą elementów skończonych (firmy ComsolMultiphysics) metodami propagacji wiązki  i metodą różnic skończonych (firmy Optiwave i R-Soft)


Informacje dodatkowe

Laboratorium Optyki Światłowodów uczestniczy aktualnie w następujących międzynarodowych programach badawczych:

 • PHOSFOS “Photonic Skin for Optical Sensing”, 7 PR, 2008-2011
 • COST Action 299 “Optical Fibres for New Challenges Facing the Information Society”, 2008-2010
 • NEMO - Network of Excellence on Micro-Optics – Sieć Doskonałości w Mikrooptyce, 6 PR, 2004-2009


Współpraca z ośrodkami akademickimi:

 • Zakład Technologii Światłowodów , UMCS, Lublin, Polska
 • Department of Applied Physics and Photonics, TW-TONA, Vrije Universiteit Brussels,  Belgia
 • Department of Physics, Technical University Ostrava, Republika Czeska
 • Institut Carnot de Bourgogne, Dijon, Francja
 • Institut fur Mikrostrukturtechnik, FZK,  Karlsruhe, Niemcy


Współpraca z firmami:

 • IPHT, Institute of Photonic Technology, Jena, Niemcy
 • INESC Porto, Porto, Portugalia
 • FOS&S (Fibre Optic Sensors and Sensing systems), Geel, Belgia
 • Telekomunikacja Polska SA