Laboratorium Pomiarów Interferencyjnych i Polaryzacyjnych

Zakres działalności

Laboratorium Pomiarów Interferencyjnych i Polaryzacyjnych zajmuje się badaniem:

 • nieciągłości pól optycznych,
 • deformacji optycznych frontów falowych,
 • rozkładów stanów polaryzacji światła,
 • właściwości optycznych obiektów fazowych,
 • właściwości optycznych ośrodków dwójłomnych.


Stanowiska badawcze/aparatura

Stanowiska badawcze:

 • interferometr na wirach optycznych,
 • interferometry klasyczne,
 • polaryskop,
 • polarymetr Stokesa,
 • stanowisko do badania aktywności optycznej kryształów.


Aparatura:

 • interferometr na wirach optycznych – konstrukcja Instytutu Fizyki PWr,
 • laser przestrajalny He-Ne – Thorlabs,
 • modulatory SLM:
  • odbiciowy – Holoeye,
  • transmisyjny - Holoeye,
 • przesuwniki fazowe – Meadowlark,
 • polaryskop – Instytut Fizyki PWr,
 • polarymetr – Instytut Fizyki PWr.


Oferta badawcza

W Laboratorium Pomiarów Interferencyjnych i Polaryzacyjnych można przeprowadzać pomiary:

 • interferometryczne,
 • jakości elementów optycznych,
 • topografii mikrostruktur,
 • optycznych właściwości ośrodków dwójłomnych,
 • stanu polaryzacji pola świetlnego.


Informacje dodatkowe

Laboratorium Pomiarów Interferencyjnych i Polaryzacyjnych uczestniczy lub uczestniczyło w następujących międzynarodowych programach badawczych:

 • NEMO - Network of Excellence on Micro-Optics – Sieć Doskonałości w Mikrooptyce, 6 PR, 2004-2009


Współpraca z ośrodkami akademickimi:

 • Chernivtsi University, Ukraine,
 • Univeristat Leipzig , Germany,
 • Vrije Universiteit Brussel, Belgium.


Współpraca z firmami:

 • Orteh Sp. z o.o., Warszawa,
 • Optel Sp. z o.o., Opole,
 • LaserTech Sp.z o.o., Wrocław.