Optica Applicata jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym optyce, publikowanym przez Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Pierwsze numery ukazywały się nieregularnie w latach 1971-1973, od 1973 roku OA funkcjonuje jako kwartalnik. Od początku 2008 roku Optica Applicata jest czasopismem typu Open Access, czyli dostępnym on-line za pośrednictwem Internetu, z bezpłatnym dostępem do pełnych tekstów artykułów.

http://opticaapplicata.pwr.edu.pl/