W Pracowni Pomiarów Fotometrycznych mierzone są podstawowe parametry użytkowe źródeł światła i opraw oświetleniowych. Do dyspozycji jest ciemnia fotometryczna o długości 15m, utrzymująca stałą temperaturę ~23°C.

 

Mierzone wartości:

  • charakterystyka kierunkowa światłości (minimalne odstępy kątowe: ΔC=2.5°, Δγ=2.5º),
  • strumień świetlny,
  • skuteczność świetlna źródła (w lm/W),
  • sprawność oprawy (w %),
  • sprawność całkowita lampy (w lm/W),
  • charakterystyka spektralna: SPD, CCT, CRI, CQS,
  • parametry elektryczne lamp: napięcia i prądy, moc czynna i pozorna, współczynnik mocy,
  • zmiany parametrów optycznych i elektrycznych lamp w funkcji czasu (cykl ośmiogodzinny),
  • pomiary termowizyjne.

Do każdego wykonanego pomiaru wystawiamy szczegółowy protokół. Przygotowujemy pliki z danymi fotometrycznymi w formacie EULUMDAT i IES oraz wykonujemy symulacje w programie DIALux.  Projektujemy także układy optyczne i mechaniczne lamp, testujemy i opiniujemy dostarczane konstrukcje oraz oferujemy usługi doradcze w zakresie techniki świetlnej, w szczególności dotyczy to technologii LED. Z naszych usług korzystają firmy z Polski, Niemiec i Tajwanu, stałym klientom oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.

Kontakt:

Pracownia Pomiarów Fotometrycznych
Katedra Optyki i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. (71) 320-33-96
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.