Studenckie koła naukowe

Studenckie koła naukowe to miejsca, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania poza zajęciami dydaktycznymi. Stwarzają możliwość realizacji własnych pasji naukowych, uczestnictwa w wielu ciekawych projektach indywidualnych i zespołowych, konferencjach naukowych i wielu innych formach aktywności. Każdy zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności student znajdzie tu coś dla siebie...