Laboratoria optyczne w IF

Laboratorium Pomiarów Interferencyjnych i Polaryzacyjnych

Zakres działalności

Laboratorium Pomiarów Interferencyjnych i Polaryzacyjnych zajmuje się badaniem:

 • nieciągłości pól optycznych,
 • deformacji optycznych frontów falowych,
 • rozkładów stanów polaryzacji światła,
 • właściwości optycznych obiektów fazowych,
 • właściwości optycznych ośrodków dwójłomnych.

Czytaj więcej...

Laboratorium Optyki Światłowodów

Zakres działalności

Laboratorium Optyki Światłowodów zajmuje się:

 • modelowaniem i charakteryzacją światłowodów i elementów światłowodowych do zastosowań czujnikowych i nieliniowych, w tym światłowodów fotonicznych
 • modelowaniem i charakteryzacją planarnych struktur falowodowych
 • rozwijaniem metod numerycznych do modelowania struktur falowodowych
 • rozwijaniem metod pomiarowych do charakteryzacji światłowodów i falowodów planarnych
 • modelowaniem i charakteryzacją światłowodowych siatek Bragga i siatek długookresowych do zastosowań czujnikowych
 • budowaniem czujników światłowodowych do pomiaru różnych parametrów fizycznych (temperatury, wydłużenia, ciśnienia hydrostatycznego)

 

Czytaj więcej...

Laboratorium Manipulatorów Optycznych

Zastosowanie techniki laserowej do generowania sił optycznych w ostatnich latach znalazło szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, w szczególności w biologii i chemii. Umożliwia ono pomiary przemieszczeń i sił, odpowiednio z rozdzielczością nanometrów i pikoniutonów. W Laboratorium Manipulatorów Optycznych IF powstaje pierwsze na Politechnice Wrocławskiej stanowisko badawcze, wykorzystujące siły optyczne do manipulacji obiektami w skali mikro.

Czytaj więcej...

Laboratorium Technologii Okularowych

W Laboratorium Technologii Okularowych można zdobyć umiejętności z zakresu technologii i obróbki soczewek okularowych oraz pomiarów oftalmicznych niezbędnych do wykonania okularów (korygujących wady wzroku, ochronnych, sportowych, przeciwsłonecznych i estetycznych). Wyposażenie pracowni umożliwia wykonywanie większości operacji oftalmicznych. Każdego roku w zajęciach laboratoryjnych i seminariach uczestniczy ponad 150 osób.

 

Czytaj więcej...