Projekty międzynarodowe

Międzynarodowa współpraca naukowa realizowana w ramach umów dwustronnych w ostatnich latach

 • Prof.  Henryk Kasprzak, wspólny projekt badawczy British Council – KBN, “Właściwości refrakcyjne i aberracja modeli oka przy użyciu biegu promieni w dwie strony”, realizowany we współpracy z dr B. Pierścionek, Bradford University, Wielka Brytania
 • Prof. Henryk Kasprzak, wspólny projekt badawczy z Uniwersytetem w Alicante dotyczący: „Badanie dynamicznych właściwości przedniego odcinka gałki ocznej”
 • Prof. Wacław Urbańczyk, projekt badawczy pt. „Właściwości siatek Bragga zapisanych w światłowodach specjalnych” realizowany w ramach dwustronnej współpraca zagranicznej z Institute of Physics, Silesian University w Opawie – Republika Czeska prof. P. Hlubina
 • Prof. Wacław Urbańczyk, projekt badawczy pt. „Struktury mikrooptyczne do zastosowań w fotonice”, Flandria,Vrije University Brussels Applied Science Faculty


Najważniejsze tematy współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi w ostatnich latach

Jakość widzenia i właściwości optyczne oka (prof. Henryk Kasprzak)

 • Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
 • University of Alicante, Alicante, Spain
 • University of Ulster, North Ireland, Great Britain
 • Sahlgrenska University Hospital, Mölndal, Sweeden
 • Institute of Optics, Madrid, Spain

Światłowody i struktury fotoniczne (prof. Wacław Urbańczyk)

 • Laboratory of Fiber Optic Technology, UMCS in Lublin, Poland
 • Applied Physics and Photonics, TW-TONA, VUB, Brussel, Belgium
 • Department of Physics, Technical University Ostrava, Czech Republic
 • Laboratoire de Physique, Université de Bourgogne, Dijon, France
 • IPHT, Institute of Photonic Technology, Jena, Germany
 • INESC Porto, Porto, Portugal
 • Institut fur Mikrostrukturtechnik, FZK, Karlsruhe, Germany

 

Wykaz międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w ostatnich latach

 • European Network of Excellence on Micro-Optics, NEMO; w ramach VI Programu Ramoweg 2005-2009, prof. Wacław Urbańczyk
 • Projekt COST ACTION P11 na temat Physics of linear, nonlinear and active photonic crystals, 2005-2008 , prof. Wacław Urbańczyk
 • Projekt COST ACTION 299 na temat Optical Fibres for New Challenges Facing the Information Society – “FIDES”, 2007-2010, prof. Wacław Urbańczyk
 • Projekt PHOSFOS (Photonic Skins For Optical Sensing) EC FP7 STREP project 2008-201, prof. Wacław Urbańczyk

Projekty krajowe

 

Granty własne w latach 2006-2011

 • Światłowody mikrostrukturalne do zastosowań pomiarowych - prof. Wacław Urbańczyk
 • Wybrane zastosowania interferometru na wirach optycznych - dr hab. Jan Masajada
 • Kompaktowy polarymetr do pomiarów w czasie rzeczywistym optycznych własności dwójłomnych ośrodków anizotropowych - dr hab. Piotr Kurzynowski
 • Subsydium FNP MISTRZ, “Photonic crystal fibers for sensing and nonlinear applications”, 2010-2013, prof. dr hab. W. Urbańczyk
 • Projekt badawczy MNiSW, Siatki dłogookresowe w światłowodach fotonicznych do zastosowań w metrologii optycznej, 2010-2013, prof. Wacław Urbańczyk
 • Projekt badawczy MNiSW, Wykorzystanie wirów optycznych do badania topografii powierzchni w skali mikro i Nano, 2010-2012, dr hab. Jan Masajada
 • Projekt badawczy MNiSW, Zastosowanie niskomocowych laserów półprzewodnikowych do generacji holograficznych pułapek optycznych, 2010-2013, dr hab. Jan Masajada
 • Grant Rozwojowy Narodowego Centrum Badań Nauki i Rozwoju: Pęseta optyczna w zastosowaniach biomedycznych, 2010-2013, dr hab. Jan Masajada


Granty promotorskie w latach 2006-2011

 • Badania i ocena ilościowa kinetyki filmu łzowego oka ludzkiego przy pomocy interferometru - prof. Henryk Kasprzak/ Dorota Szczęsna
 • Pomiar i analiza spektralna kinematyki deformacji przedniego odcinka ludzkiej gałki ocznej - prof. Henryk Kasprzak/Małgorzata Kowalska
 • Analiza strat mocy spowodowanych efektem wyciekania modów w światłowodach fotonicznych różnych typów - prof. Wacław Urbańczyk/Jacek Olszewski
 • Teoretyczna i eksperymentalna charakteryzacja włókien fotonicznych do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego - prof. Wacław Urbańczyk/Marcin Szpulak
 • Polarymetria obrazowa z częstością nośną dla ośrodków dwójłomnych - prof. Henryk Kasprzak/Sławomir Drobczyński
 • Zastosowanie interferometru na wirach optycznych pracującego z wiązkami  zogniskowanymi - dr hab. Jan Masajada/Monika Leniec


Badania własne z dotacji 2006-2011

 • Badanie i modelowanie propagacji fali świetlnej we współczesnych układach optycznych, światłowodach oraz w oku człowieka - prof. Jan Nowak
 • Badania dynamiki przedniego odcinka oka i jej właściwości spektralnych - prof. Henryk Kasprzak
 • Badanie modelowe obrazu siatkówkowego w oku ludzkim - prof. Henryk Kasprzak
 • Badania struktur fotonicznych do zastosowań w metrologii optycznej i telekomunikacji- prof. Wacław Urbańczyk