Studia doktoranckie

Po ukończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich. Są to 4-letnie studia kończące się obroną pracy doktorskiej. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej http://www.doktoranci.pwr.wroc.pl.

 

Prace doktorskie z optyki zrealizowane na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w ostatnich latach:

 • Damian Siedlecki, "Opracowanie i analiza uproszczonego modelu układu optycznego oka z uwzględnieniem aberracji oka rzeczywistego" , 2005
 • Wioletta Nowak, "Eksperymentalne badanie wybranych odruchów źrenicznych i ich numeryczne modelowanie" , 2005
 • Ewa Frączek,"Interferometr na wirach optycznych" , 2006
 • Sławomir Drobczyński, "Polarymetria obrazowa z częstością nośną i możliwością jej zastosowania w biomedycynie" , 2006
 • Andrzej Andruchów, "Badanie elementów holograficznych w układzie pamięci optycznej", 2006
 • Jacek Olszewski, "Analiza strat mocy w światłowodach fotonicznych wybranych typów", 2006
 • Marcin Szpulak, "Modelowanie wybranych parametrów transmisyjnych światłowodów mikrostrukturalnych" , 2006
 • Gabriela Statkiewicz-Barabach, "Badania eksperymentalne światłowodów mikrostrukturalnych do zastosowań pomiarowych" , 2007
 • Małgorzata Kowalska, "Pomiar i analiza numeryczna kinetyki przemieszczeń powierzchni oka wywołanych tętnem gałkowym" , 2010
 • Grzegorz Gołojuch, "Analiza właściwości transmisyjnych dwójłomnych struktur falowodowych wybranych typów" , 2010
 • Monika Leniec, "Zastosowanie interferometru na wirach optycznych pracującego z wiązkami zogniskowanymi" , 2011