Studia podyplomowe "Optometria"

Studia podyplomowe z dziedziny optyki okularowej i optometrii prowadzone są na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej od dziesięciu lat. Doświadczenia zebrane w tym czasie oraz projekt ”Ustawy o niektórych zawodach medycznych” skłoniły nas do modyfikacji programu tych studiów. Od roku akademickiego 2004/2005 trwają 2 lata (około 600 godzin lekcyjnych) tak, by spełnić wymogi wspomnianej Ustawy.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych. Płatne, 4-semestralne studia niestacjonarne realizowane są w systemie zaocznym: 8 zjazdów weekendowych, 150 godzin w semestrze + jedna tygodniowa sesja letnia.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego. W przypadku pomyślnego zaliczenia studiów Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wystawione przez Politechnikę Wrocławską (zgodne z obowiązującymi przepisami w tym względzie).

Zgodnie z zasadami uznawanymi przez Ministerstwo Zdrowia RP uprawnia ono do wykonywania zawodu optometrysty.

 

Warunki przyjęć

  • Egzamin ze znajomości podstawowych zagadnień optyki geometrycznej i instrumentalnej (z zakresu szkoły średniej)
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Preferowane osoby posiadające dyplom magistra kierunków fizycznych lub technicznych albo lekarza medycyny i pracujące w zawodzie związanym z optyką, optometrią lub okulistyką.

 

Rekrutacja

Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej

ul. Karola Szymanowskiego 7

51-609 Wrocław

tel: 71 348 42 30, 71 348 42 38

fax: 71 3484239

http://www.cku.pwr.wroc.pl/

Można tam też uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków przyjęć i kosztów studiów.

 

Dodatkowe informacje:

http://www.if.pwr.wroc.pl/~zajac/PODYPLOMOWE/index.htm