Zmiany w programie studiów na kierunku Fizyka Techniczna


W związku z rozpoczynającą się rekrutacją na kierunku Optyka Rada Wydziału PPT w dniu 15.12.2011 uchwaliła zamknięcie następujących specjalności na kierunku Fizyka Techniczna:

  • Optyka Okularowa - na pierwszym stopniu,
  • Optometria oraz Optyka - na drugim stopniu.

Oznacza to, że począwszy od najbliższej rekrutacji studenci będą mogli zapisać się na studia na kierunku Optyka na specjalności Optyka Okularowa/Optometria lub Inżynieria Optyczna.


Studenci już studiujący na specjalności Optyka Okularowa na kierunku Fizyka Techniczna (dotyczy studiów pierwszego stopnia od drugiego roku wzwyż) pozostaną przypisani do tego kierunku.


Nieco inaczej jest ze studentami pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna. Studenci wybierają specjalności studiów na drugim semestrze (w tym przypadku semestr letni 2011/2012), a zatem tym, którzy będą chcieli wybrać specjalności optyczne: Optyka Okularowa lub Inżynieria Optyczna, proponujemy przeniesienie się na kierunek Optyka. Jest to możliwe z prawnego punktu widzenia i władze Wydziału rozpoczęły już wśród studentów akcję informacyjną na ten temat. Ponadto jest to możliwe również dlatego, że plany studiów na pierwszym roku na kierunkach Fizyka Techniczna i Optyka są identyczne.


Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Dodatkowe informacje